• Vyber jazyk
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
Zlatý odznak pre pána Mieczyslawa Jonca 2015-11-19

Mieczysław Joniec mu bol udelený kríž Malopoľska- Zlatá medaila Malopoľského kraja. Tento čestný titul bol daný rady Malopoľska primátora Malopoľského kraja.

Udeľovanie medaily Malopoľského kraja sa konala počas XI ročníka v Limanowe podnikania GALA, ktorý sa konal 13. novembra 2015. Primátor Malopoľského kraja   Leszek Zegzda a Urszula Nowogórska - predseda Regionálnej rady Malopoľska. Zlatémeaily pre Adama Dudeka a Mieczyslawa Jonca,strieborné medaily pre pána Stanislawa Biedy, Wieslawa Jędrzejka a Miroslawa Kogutowicza.

Limanowski XI ročník GALA podnikania sa konala pod čestným patrónom Elizabeth Bieńkowskiej​
 - Komisar EÚ pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie malých a stredných podnikov Andrzej Czerwinski. Minister pokladne Stanisława Hodorowicza ​senátor Poľskej republiky a Marek Sowa Malopoľského Kraja.

 

Mieczyslaw Joniec rozprával o  XI .ročníku Gala podnikania v  Limanowe :

V deň, ktorý sa uskutočnil XI. ročník podnikania Gala v Limanowe bol pre mňa jeden ,z tých dní na ktoré nechcete zabudnúť. Česť, ktorá mi bola udelená dať zlaté vyznamenanie z Malopoľského kraja - Cross Malopoľska a prestížny Zamestnávateľ roka 2015 je príliš veľa na jeden deň. Rád by som sa poďakoval primátorovi kraja, v ocenení súťaže, rozávať ocenenie ľudí, a všetkým tým, ktorí ocenia prácu, ktorú spolu so svojou posádkou robíme každý deň. Je to denne, mravečia práca ktorá prináša výsledky. Titul Zamestnávateľ roka patrí do celej mojej posádke

"Obchod to ľudia" - je mottom ktorá je so mnou od začiatku mojej činnosti. Ďakujem aj za ocenenie v kategórii Business Leader Limanowskiego.

 

XI. ročník Gala bol pre mňa veľkou životnou skúsenosťou. Konala sa to v období politických zmien v našej krajine. Ako to bolo zorganizované svedčí o veľkej múdrosti organizátorov. Boli poďakovať ľudom , ktorí dokončili svoju prácu v súvislosti so zmenami v našek krajine Tam boli gratulácie novozvolenými, ktorí majú ďalej viesť našu krajinu. Boli pozvaní hostia zo všetkých oblastí života. Potvrdením toho bol potlesk zhromaždených v hale pre všetkých hostí.Myslím si ,že potlesk bol úprimný. Pre nás podnikateľov sa ráta každý človek a nezáleží z akej vrstvy pochádza. Myslím , že je to dokonalý príklad pre nás všetkých.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Gala była dla mnie również dużym doświadczeniem życiowym. Odbyła się ona w okresie zmian politycznych w naszym kraju. To, jak była zorganizowana, świadczy o wielkiej mądrości organizatorów. Były podziękowania dla ludzi, którzy kończą swoją pracę w związku ze zmianami na arenie politycznej w naszym kraju. Były gratulacje dla nowo wybranych, którzy mają poprowadzić dalej nasz kraj. Byli zaproszeni goście z różnych środowisk. To doskonały przykład na to, jak można pięknie się różnić. Potwierdzeniem tego były brawa zgromadzonych na sali dla wszystkich wyróżnionych i gości. Myślę, że były to szczere brawa. Dla nas przedsiębiorców liczy się człowiek, a nie to, z jakiej ktoś jest opcji. Myślę że jest to doskonały przykład dla nas wszystkich."

 

Pełna relacja z Gali Przedsiębiorczości 2015

Relacja TV28

Relacja RDN

 

Späť na zoznam noviniek