• Vyber jazyk
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
Vykonávame projekty EÚ
PROJEKT 1 PROJEKT 1 "Stanovili sme nové hranice" - realizácia firemnej misie Joniec prostredníctvom nových investícií

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Malopoľska Regionálne pre obdobie 2007-2013

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou Tento projekt je spolufinancovaný Európskou ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski

PROJEKT 2 PROJEKT 2 "Stanovili sme nové hranice" - realizácia firmy Joniec sortimentu výrobkov

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Regiónu Malopoľska pre obdobie 2007-2013 "európskych fondov pre Malopoľska

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski

PROJEKT 3 PROJEKT 3 "Stanovili sme nové hranice" - realizácia firmy Joniec prostredníctvom ponuky

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Malopoľska Regionálne pre obdobie 2007-2013

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Viac o našej spoločnosti