Pozrite sa, ako pracujeme

Stratégiou našej spoločnosti je: "Stanovili sme nové hranice." V súlade s týmto mottom každý rok uvádzame na trh nové výrobky úplne vyvinuté a realizované vlastnými odbornými pracovníkmi. K tomuto účelu využívame nasledujúce technológie:

 

 

 

 

 

 

 

Vibro Technology

Vibro Technology - Technológia zhútňovabia betónu zabezpečuje vysokú kvalitu našich výrobkov. Táto technológia má priamy vplyv na takých vlastností, ako : mrazuvzdornosť, pevnosť v tlaku, nízka nasiakavosť.

 

Vibro Technology – Technologia zagęszczania betonu zapewniająca wysoką jakość produkowanych wyrobów. Technologia ta ma bezpośredni wpływ na takie cechy produktu, jak: mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie, niska nasiąkliwość. 

Splitting technology

Splitting technology - ​
technológia štiepania betónu,vďaka ktorej dosiahneme vernú imitáciu kameňa.Povrch betónových prvkov- je robustná a trvanlivá napriek tomu je elegantná a štýlová.

 

Splitting technology - Technologia łupania betonu, dzięki której uzyskujemy wierną imitację kamienia. Łupana powierzchnia elementów betonowych jest solidna i trwała a jednocześnie elegancka i stylowa.

MULTI-COLOR®

MULTI-COLOR® –​ technológia,ktorá umožňuje dokonale imitovať vzhľad prírodného kameňa,je charakteristická svojou variabilitou a vzájomným prelínaním odtieňov farieb.  
 

 

MULTI-COLOR® – Technologia pozwalająca wiernie imitować wygląd naturalnego kamienia, który cechuje się zmiennością odcieni i wzajemnym przenikaniem się barw.

Viac o našej spoločnosti