• Vyber jazyk
    • PL
    • EN
    • DE
    • RU
Karta podania reklamácie
Dátum podania
1. Údaje o predmete podané reklamáciou
2. Predmet sťažnosti
Inštalácia produktu
Vlastná montáž
Betón pre betónové oplotenie bol zakúpený v betonárne?
Už ste urobili izoláciu základov?
Či bola urobená dilatácia oplotenia( v prípade dlhého plota 10 mb)?
Betónové striešky boli správne zatvorené?
Bol plot impregnovaný?
Má betónové jadro mikrotrhliny?
3. Príčina reklamácii
4. Čakajúci zákazník ( oprava, zľava alebo výmena tovaru)
5. Prílohy
Záručná karta
Pridať súbory
Zdjęcia wyrobu
Pridať súbory
Doklad o kúpe produktu Joniec
Pridať súbory
Doklad o nákupe použitých materiálov pri montáži
Pridať súbory
Nekompletné odoslanie formulára môže predĺžiť čakaciu dobu