• Vyber jazyk
    • PL
    • EN
    • DE
    • RU
POSTUP OZNAMOVANIA REKLAMÁCIE
Dátum podania

 

1. Stiahnite si formulár žiadosti o reklamáciu
2. Vyplňte reklamačný formulár

Stiahnutú kartu oznámenia o sťažnosti je potrebné vyplniť a v bode 3 priložiť jej sken / fotografiu.

3. Pošlite formulár žiadosti o reklamáciu a požadované prílohy:
Karta reklamačného hlásenia *
Pridať súbory
Záručný list výrobku
Pridať súbory
fotografie znázorňujúce chyby alebo poškodenia Produktov*
Pridať súbory
kópia nákupného dokladu k výrobkom JONIEC *
Pridať súbory
štítok s čiarovým kódom a číslom palety (fotografia)
Pridať súbory
štítok alebo manuál priložený k výrobkom obsahujúci dátum výroby a páskovanie (fotografia)
Pridať súbory
kópia nákupného dokladu materiálov použitých na inštaláciu a montáž Produktov Výrobcu (platí pre zabudované Produkty)
Pridať súbory
Všetky polia / dokumenty označené ** sú POVINNÉ, pod sankciou zamietnutia sťažnosti.